Veřejná zakázka: Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci „Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 413
Systémové číslo: P19V00000016
Evidenční číslo zadavatele: PSÚ_2019_01
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-029031
Datum zahájení: 19.08.2019
Žádost o účast podat do: 20.09.2019 10:00
Nabídku podat do: 29.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci „Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je výběr zpracovatele projektové dokumentace a poskytovatele inženýrských činností a autorského dozoru pro komplexní rekonstrukci objektu Hybernská 1000/8, Praha 1 za účelem vytvoření vhodných studijních, vědeckých, knihovních, kancelářských a konferenčních prostor pro potřeby Zadavatele.
V rámci rekonstrukce se předpokládá odstranění všech nevhodných stavebních úprav, výměna a rekonstrukce technických rozvodů, prolomení nových chodeb, doplnění schodiště u průjezdu, vytvoření nových kapacitních výtahů, doplnění nových sociálních a hygienických zázemí, dispoziční úpravy stávajících místností, řešení komunikací v objektu apod. Celkový odhadovaný objem stavebních prací v průběhu rekonstrukce odhaduje Zadavatel v hodnotě přibližně 490 mil. Kč.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • IČO: 68081740
 • Poštovní adresa:
  Veveří 967/97
  60200 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz/contract_edit_413.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky