Veřejné zakázky

Na těchto stránkách elektronického nástroje E-ZAK naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou různí veřejní, sektoroví, dotovaní nebo centrální zadavatelé, příp. sdružení zadavatelů.

Na těchto stránkách dále naleznete elektronické aukce soukromých investorů.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.35 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Nosislav - výstavba trojtřídní mateřské školy
podlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 30.10.2018 16:00
Zajištění dodávek zemního plynu na období 2019
nadlimitní Příjem nabídek 03.10.2018 06.11.2018 13:00
Podnikové vzdělávání zaměstnanců Denso Manufacturing Czech - „Programátor (obsluha) CNC strojů“ (druhé opakované řízení)
podlimitní Hodnocení 03.10.2018 19.10.2018 13:00
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Želenice - opakované řízení
podlimitní Hodnocení 27.08.2018 01.10.2018 10:00
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury MČ Praha-Suchdol a obce Únětice
nadlimitní Příjem nabídek 16.08.2018 01.11.2018 13:00
Rozšíření a modernizace IS města Mimoň - Zavedení systému sledování docházky – opakované řízení II.
podlimitní Vyhodnoceno 11.07.2018 31.07.2018 13:00
Zajištění dodávek zemního plynu na období 2020 - 2021
nadlimitní Vyhodnoceno 03.07.2018 03.08.2018 13:00
Výběr dodavatele elektrické energie a výběr dodavatele zemního plynu v objektech organizací zřizovaných MČ Praha 4 pro rok 2019 až 2021
nadlimitní Hodnocení 08.06.2018 10.07.2018 13:00
Rozšíření a modernizace IS města Mimoň
podlimitní Hodnocení 04.12.2017 05.01.2018 13:00
ČZU – nákup elektrické energie a zemního plynu s využitím elektronické aukce (2018)
nadlimitní Hodnocení 04.09.2017 05.10.2017 13:00
Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou - zhotovitel
nadlimitní Vyhodnoceno 29.09.2016 05.06.2017 13:00
Zajištění dodavatele zemního plynu pro město Broumov
podlimitní Hodnocení 27.10.2014 14.11.2014 11:00
Dodávka elektřiny pro Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. od 1.4.2013 do 31.3.2014 s opčním právem
nadlimitní Hodnocení 28.12.2012 19.02.2013 10:00
Výběr dodavatele elektrické energie pro město Lysá nad Labem pro rok 2013 - elektronická aukce
podlimitní Vyhodnoceno 16.10.2012 01.11.2012 10:00
Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2013 a 2014 - Kutná Hora (elektronická aukce)
nadlimitní Vyhodnoceno 29.08.2012 15.10.2012 10:00
všechny zakázky