Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky

Na těchto stránkách elektronického nástroje E-ZAK naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavateli jsou různí veřejní, sektoroví, dotovaní nebo centrální zadavatelé, příp. sdružení zadavatelů.

Na těchto stránkách dále naleznete elektronické aukce soukromých investorů.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka komunální čistící techniky - stroj na úklid zpevněných cest/komunikací za účelem snížení prašnosti
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2022 30.05.2022 13:00
Poskytování telekomunikačních služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2022 18.05.2022 13:00
Rekonstrukce povrchů, kanalizace a vodovodu na ulici Palackého v Náměšti nad Oslavou
podlimitní Hodnocení 07.04.2022 28.04.2022 10:00
Nákup elektrické energie pro Městské divadlo Brno
nadlimitní Hodnocení 18.03.2022 20.04.2022 10:00
Osvětlení hlavní hrací plochy
podlimitní Hodnocení 05.05.2021 21.05.2021 08:00
REKO ŠUMBARK
podlimitní Hodnocení 03.05.2021 20.05.2021 08:00
Novostavba atletického tunelu
podlimitní Hodnocení 03.05.2021 19.05.2021 08:00
REKO AREÁLU POD STRÁNÍ
podlimitní Hodnocení 28.04.2021 18.05.2021 08:00
RA Žáčkova
podlimitní Hodnocení 08.04.2021 27.04.2021 08:00
Ekonomický informační systém
nadlimitní Vyhodnoceno 14.11.2019 18.11.2020 14:00
Smíšená stezka a chodníky - Etapa II
podlimitní Hodnocení 28.06.2019 24.09.2019 10:00
MŠ Nosislav - výstavba trojtřídní mateřské školy
podlimitní Vyhodnoceno 25.01.2019 14.02.2019 17:00
Dodávka silové elektřiny pro město Klášterec nad Ohří, jeho příspěvkové organizace a Tenisový klub Evženie 2019-2020
podlimitní Hodnocení 30.11.2018 18.12.2018 13:00
ČZU – nákup elektrické energie a zemního plynu s využitím elektronické aukce (2018)
nadlimitní Hodnocení 04.09.2017 05.10.2017 13:00
Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou - zhotovitel
nadlimitní Vyhodnoceno 29.09.2016 05.06.2017 13:00
všechny zakázky