Veřejná zakázka: PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO – opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 317
Systémové číslo: P17V00000010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.06.2017
Nabídku podat do: 30.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO – opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení stavby – přístavby administrativního objektu KVOP včetně napojení objektu na vnitro-areálové rozvody, úpravy vnitro-areálových rozvodů, napojení na dopravní infrastrukturu, úpravy zpevněných ploch a přeložky vodovodní přípojky měnírny DPMB. Dále je součástí projektové dokumentace změna stávajícího objektu vyvolaná výstavbou výše uvedené přístavby a realizace nového archivu a knihovny jako součást změny stávající stavby. Bližší popis předmětu díla je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 49 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Kancelář veřejného ochránce práv
 • IČO: 70836981
 • Poštovní adresa:
  Údolní 658/39
  60200 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky