Veřejná zakázka: Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 326
Systémové číslo: P17V00000019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-022425
Datum zahájení: 14.08.2017
Nabídku podat do: 26.09.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu a rizika statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací na období 3 let. Předmět veřejné zakázky bude rozdělen v souladu s ust. § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) na 2 části:

1. část - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a rizika pro Statutární město Přerov a jím zřízené příspěvkové organizace
2. část – Pojištění vozidel pro Statutární město Přerov a jím zřízené příspěvkové organizace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 132 776 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Přerov
 • IČO: 00301825
 • Poštovní adresa:
  Bratrská 709/34
  75002 Přerov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy