Veřejná zakázka: Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2013 a 2014 - Kutná Hora (elektronická aukce)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 121
Systémové číslo: P12V00000033
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 229823
Počátek běhu lhůt: 29.08.2012
Nabídku podat do: 15.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2013 a 2014 - Kutná Hora (elektronická aukce)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části – ELEKTŘINA je realizace dodávek silové elektrické energie v režimu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie do odběrných míst Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.
Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny NN v rámci veřejné zakázky, tj. pro 199 odběrných míst je v plánovaném celkovém množství 7080 MWh za období od 1.1.2013 do 31.12.2014.
Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny VN v rámci veřejné zakázky, tj. pro 1 odběrné místo je v plánovaném celkovém množství 820 MWh za období od 1.1.2013 do 31.12.2014.

Předmětem 2. části – PLYN je realizace dodávek zemního plynu v režimu Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu do odběrných míst Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 včetně zajištění přepravy plynu, distribuce plynu a sluţby strukturování, kterou se rozumí zabezpečení pokrytí sezónního charakteru dodávek na základě potřeb zadavatele. Dodavatel je povinen dodávat plyn v souladu s právními předpisy a technickými normami, zejména v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a technickou normou ČSN EN ISO 13686. Dodavatel nese odpovědnost za odchylku ve smyslu ust. § 26 vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.
Celkový předpokládaný odběr plynu v pásmo MO v rámci veřejné zakázky, tj. pro 44 odběrných míst je v plánovaném celkovém množství 8730 MWh za období od 1.1.2013 do 31.12.2014.
Celkový předpokládaný odběr plynu v pásmo VO v rámci veřejné zakázky, tj. pro 5 odběrných míst je v plánovaném celkovém množství 9350 MWh za období od 1.1.2013 do 31.12.2014.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kutná Hora
 • IČO: 00236195
 • Poštovní adresa:
  Havlíčkovo nám. 552
  284 01 Kutná Hora

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Havlíčkovo nám. 552
284 01 Kutná Hora

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy