Veřejná zakázka: Část 2 - Zemní plyn

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 123
Jedná se o část veřejné zakázky: Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2013 a 2014 - Kutná Hora (elektronická aukce)

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Zemní plyn

Stručný popis předmětu:
Předmětem 2. části – PLYN je realizace dodávek zemního plynu v režimu Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu do odběrných míst Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 včetně zajištění přepravy plynu, distribuce plynu a sluţby strukturování, kterou se rozumí zabezpečení pokrytí sezónního charakteru dodávek na základě potřeb zadavatele. Dodavatel je povinen dodávat plyn v souladu s právními předpisy a technickými normami, zejména v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a technickou normou ČSN EN ISO 13686. Dodavatel nese odpovědnost za odchylku ve smyslu ust. § 26 vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.
Celkový předpokládaný odběr plynu v pásmo MO v rámci veřejné zakázky, tj. pro 44 odběrných míst je v plánovaném celkovém množství 8730 MWh za období od 1.1.2013 do 31.12.2014.
Celkový předpokládaný odběr plynu v pásmo VO v rámci veřejné zakázky, tj. pro 5 odběrných míst je v plánovaném celkovém množství 9350 MWh za období od 1.1.2013 do 31.12.2014.


Předpokládaná hodnota

  • 12 800 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy