Veřejná zakázka: Část 1 - Elektrická energie

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 122
Jedná se o část veřejné zakázky: Výběr dodavatele sdružených služeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdružených služeb dodávek zemního plynu na roky 2013 a 2014 - Kutná Hora (elektronická aukce)

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Elektrická energie

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části – ELEKTŘINA je realizace dodávek silové elektrické energie v režimu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie do odběrných míst Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.
Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny NN v rámci veřejné zakázky, tj. pro 199 odběrných míst je v plánovaném celkovém množství 7080 MWh za období od 1.1.2013 do 31.12.2014.
Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny VN v rámci veřejné zakázky, tj. pro 1 odběrné místo je v plánovaném celkovém množství 820 MWh za období od 1.1.2013 do 31.12.2014.


Předpokládaná hodnota

  • 9 300 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy