Veřejná zakázka: Výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu ZP MV ČR s hodnocením nabídek pomocí elektronické aukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 104
Systémové číslo: P12V00000016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.08.2012
Nabídku podat do: 24.09.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu ZP MV ČR s hodnocením nabídek pomocí elektronické aukce
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2012 na dobu 2 let, a to pro velkoodběr v předpokládaném rozsahu 333 MWh z hladiny 22 kV (VO) a pro maloodběr v předpokládaném rozsahu 981,5 MWh z hladiny 0,4 kV (MO) v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některývh dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem 2. části veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb včetně zajištění distribuce na dobu 2 let s předppokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2012 v předpokládaném rozsahu 1 753 MWh pro maloodběr (MO).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 • IČO: 47114304
 • Poštovní adresa:
  Kodaňská 1441/46
  101 00 Praha 10

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy