Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektronické informační zdroje III
podlimitní Zadáno 18.08.2015 02.09.2015 13:00
Pořízení biochemického analyzátoru
nadlimitní Zadáno 04.08.2015 30.09.2015 13:00
Dodávka úložných a zálohovacích kapacit
podlimitní Zadáno 04.07.2015 20.07.2015 13:00
Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatele MČ Praha 2 pro roky 2016 a 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 14.07.2015 13:00
Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 2 pro roky 2016 a 2017
nadlimitní Zadáno 24.06.2015 12.08.2015 13:00
Modernizace přednáškového sálu (opakované řízení)
podlimitní Zadáno 05.02.2015 27.02.2015 10:00
Dodávka scanneru
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2015 13.02.2015 14:00
Modernizace přednáškového sálu
podlimitní Zadáno 18.12.2014 22.01.2015 13:00
Výměna oken budovy L
nadlimitní Zadáno 13.11.2014 05.01.2015 13:00
Zajištění dodavatele zemního plynu pro město Broumov
podlimitní Hodnocení 27.10.2014 14.11.2014 11:00
Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 12 - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 01.10.2014 12:00
Dodávka zemního plynu pro město Slavkov pro roky 2015 a 2016
nadlimitní Zadáno 18.09.2014 04.11.2014 10:00
Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 12 pro rok 2015 a 2016
nadlimitní Zadáno 16.09.2014 03.11.2014 13:00
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Týn nad Vltavou
podlimitní Zadáno 13.09.2014 29.09.2014 10:00
Týn nad Vltavou: Zateplení městské polikliniky - II. etapa - op. ř.
podlimitní Zadáno 16.08.2014 08.09.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016