Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně
Odesílatel Jana Sadílková
Organizace odesílatele QCM, s.r.o./e-tenders, s.r.o. [IČO: 29244919]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2020 12:09:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Viz přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 MDB Lidická.docx (66.41 KB)
- Příloha č. 2 - Opravený výkaz výměr.xlsx (231.23 KB)