Veřejná zakázka: Dodávka a instalace zařízení ETCS pro železniční kolejová vozidla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 561
Systémové číslo: P23V00000032
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-050684
Datum zahájení: 03.11.2023
Žádost o účast podat do: 11.12.2023 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 29.01.2024 14:00
Nabídku podat do: 12.03.2024 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka a instalace zařízení ETCS pro železniční kolejová vozidla
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vybraný dodavatel realizovat dodávky a následnou instalaci mobilní části ETCS aplikační úrovně Level 2.
Více informací viz ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním, postupem navazujícím na odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle § 61 odst. 1 ZZVZ.
  Zadavatel po důkladném vyhodnocení všech relevantních okolností a s ohledem na znalost trhu dospěl k závěru, že jeho specifickou potřebu nelze uspokojit bez adekvátní úpravy na trhu již dostupných řešení, tedy bez přizpůsobení možného řešení potřebám Zadavatele. Zadavatel má současné za to, že Veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání s účastníky, a to s ohledem na složitost předmětu plnění, resp. související právní a finanční podmínky týkající se předmětu plnění. Platí zároveň, že technické podmínky předmětu plnění nelze dostatečně definovat pouze odkazem na technické normy ve smyslu § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: ARRIVA vlaky s.r.o.
 • IČO: 28955196
 • Poštovní adresa:
  Křižíkova 148/34
  18600 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 2019-035345

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky