Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka a instalace zařízení ETCS pro železniční kolejová vozidla
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vybraný dodavatel realizovat dodávky a následnou instalaci mobilní části ETCS aplikační úrovně Level 2.
Více informací viz ZD.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 11.12.2023 10:00
Datum pro předběžné nabídky: 29.01.2024 14:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 03.11.2023 17:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: