Veřejná zakázka: Národní divadlo: Dodávka elektrické energie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4
Systémové číslo: P10V00000004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.07.2010
Nabídku podat do: 17.09.2010 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Národní divadlo: Dodávka elektrické energie
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb.,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny:
Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.
Zadavatel očekává spotřebu elektrické energie v dalších letech obdobou jako v roce 2009 (viz níže). Bude se stanovovat pevná cena na jeden rok a ta se vynásobí 4x.
Spotřeba zadavatele za rok 2009 je 8 109 959 kWh.
Smlouva na dodávku silové elektrické energie se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Národní divadlo
 • IČO: 00023337
 • Poštovní adresa:
  Ostrovní 1
  112 31 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 215959

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Kučerová
mobil: 777750974
email: info@apcentrum.cz

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky