Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provizorní parkoviště Městského divadla Brno
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o./e-tenders, s.r.o. [IČO: 29244919]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2023 20:34:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci - vizte přílohu.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (194.91 KB)
- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) - OPRAVA.xlsx (480.67 KB)