Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka komunální čistící techniky - stroj na úklid zpevněných cest/komunikací za účelem snížení prašnosti
Odesílatel Tomáš Motal
Organizace odesílatele QCM Administrace, s.r.o. [IČO: 29244919]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2022 10:55:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.docx (65.32 KB)