Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Želenice - opakované řízení
Odesílatel Veronika Kučerová
Organizace odesílatele Obec Želenice [IČO: 00266205]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.08.2018 13:56:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- Příloha č. 1 - Technické podmínky.zip (6.71 MB)
- Příloha č. 2 - Výkaz výměr II.xlsx (20.92 KB)
- Příloha č. 3 - Hodnotící list nabídky II.xls (38.00 KB)
- Vysvětlení č. 1.docx (436.99 KB)