Veřejná zakázka: Část 1 - Dodávka elektrické energie

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 411
Jedná se o část veřejné zakázky: Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro roky 2020 – 2021

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Dodávka elektrické energie

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 1. 2020 od 31. 12. 2021, a to v předpokládaném rozsahu 2.813,3 MWh z hladiny 0,4 kV (NN) a 831,4 MWh z hladiny 22 kV (VN) v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.


Předpokládaná hodnota

  • 5 650 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky