Veřejná zakázka: Park Všestarka – Přístupový chodník a úpravy komunikace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 395
Systémové číslo: P18V00000047
Datum zahájení: 22.10.2018
Nabídku podat do: 07.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Park Všestarka – Přístupový chodník a úpravy komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zřízení nového přístupového chodníku od silnice III. třídy č. 3535 k parku Všestarka ležícího při silnici I/35, dále pak doplnění parkoviště pro osobní automobily u okraje parku, vč. rozšíření slepě ukončené místní komunikace v návaznosti na navržené parkoviště. Dále je součástí oplocení navrženého chodníku, jeho odvodnění, vč. zřízení propustku na vodním toku Melounka a zemní práce pro veřejné osvětlení chodníku (dodávku a montáž VO zajišťuje zadavatel vlastními kapacitami). Specifikace prací je uvedena v technických podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 248 105 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: OBEC VŠESTARY
 • IČO: 00269760
 • Poštovní adresa:
  35
  50312 Všestary

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky