Veřejná zakázka: Národní galerie v Praze: Dodávka elektrické energie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3
Systémové číslo: P10V00000003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.07.2010
Nabídku podat do: 17.09.2010 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Národní galerie v Praze: Dodávka elektrické energie
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb.,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny:
Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb
Zadavatel očekává spotřebu elektrické energie v dalších letech obdobou jako v roce 2009 (viz níže).
Spotřeba zadavatele za rok 2009 je 11 173 632 kWh, cena za 2 roky je 32 559 963,6 Kč bez DPH. Celková předpokládaná hodnota je uvedena v čl. 2.3. zadávací dokumentace. Smlouva na dodávku silové elektrické energie se uzavírá na dobu 2 let (na roky 2011 a 2012).
Bližší specifikaci naleznete v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Národní galerie v Praze
 • IČO: 00023281
 • Poštovní adresa:
  Staroměstské náměstí 12
  110 15 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 220033

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Kučerová
mobil: 777750974
email: info@apcentrum.cz

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky