Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Stálý plat za odběrné místo
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: měsíc
Poptávané množství: 1584 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková nabídková cena
Bližší popis:
(nepovinné)
Jedná se o celkové poptávané množství 66 OM na 24 měsíců.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: 2 v jednotkách cenové kategorie
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: NENASTAVENO v jednotkách cenové kategorie
zpět