Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7251010038453


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Město Přelouč
Adresa:
Československé armády 1665
Obec:
Přelouč
PSČ:
53533
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Telefon:
K rukám:
Mgr. Filip Uhrák
       
E-mail:
filip.uhrak@e-tenders.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.mestoprelouc.cz
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://ezak.e-tenders.cz

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Dodávka zemního plynu pro rok 2013 pro město Přelouč a jeho příspěvkové organizace
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu (v období od 01.01.2013 do 31.12.2013) do odběrných míst sdružení zadavatelů specifikovaných v zadávací dokumentaci včetně zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
09123000-7
 
Další předměty
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku. V souladu s § 84 odst. 1 písm. e) Zákona zadavatel veřejnou zakázku zrušil.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
19/11/2012 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh