Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce povrchů, kanalizace a vodovodu na ul. E. F. Buriana a ul. Husova v Náměšti nad Oslavou
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je rekonstrukce kanalizace a vodovodu formou kompletní výměny hlavního řádu včetně přípojek, a s tím související oprava povrchu místní komunikace a chodníku na ul. E.F. Buriana a komplexní rekonstrukce uličního prostoru na ul. Husova za účelem navýšení kapacity parkovacích stání v Náměšti nad Oslavou. Součástí bude také rekonstrukce veřejného osvětlení a obnova přilehlých travnatých ploch.
Stavba bude dle zadání investora rozdělena na dvě samostatné etapy - podrobněji je vše vysvětleno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Tato zakázka je zadávána společně dvěma zadavateli podle § 7 Zákona:
• Zadavatel č. 1 – Město Náměšť nad Oslavou
• Zadavatel č. 2 – VODOVODY A KANALIZACE.

Oba Zadavatelé spolu uzavřeli smlouvu o společném postupu zadavatelů, kde se mimo jiné dohodli, že pro účely tohoto zadávacího řízení a zajištění jeho přehlednosti budou informace o veřejné zakázce a celý její průběh uveřejňovány pouze zde na E-ZAKu a na profilu Zadavatele č. 1, tedy města Náměšť nad Oslavou.
Vítězný účastník pak uzavře s každým zadavatelem smlouvu zvlášť.
Místo plnění: Třebíč
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz)
Kontakt: Adéla Palovská
e-mail: adela.palovska@qcm.cz
tel: +420 739 573 346
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 13.03.2024 11:00
Datum zahájení: 19.02.2024 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: