Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výstavba nafukovací haly vč. zázemí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba sezónní nafukovací haly nad tenisovými kurty s užitnou plochou 1940,58 m2 a novostavba doprovodného technického zázemí.
Nafukovací hala a její doprovodné zázemí bude umístěno v areálu volnočasových aktivit – Hájek. Navržená stavba zázemí bude vsazena do terénu tak, aby co nejméně narušovala okolní zástavbu. Střecha zázemí bude pochozí a bude z ní možno sledovat sportovní utkání.
Místo plnění: Třebíč
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz)
Kontakt: Adéla Palovská
e-mail: adela.palovska@qcm.cz
tel: +420739573346
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 04.09.2023 11:00
Datum zahájení: 04.08.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: