Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Soutěž o návrh: Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan - II. FAZE
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem soutěže je návrh novostavby veřejné stavby - školního objektu nebo objektů a jejich bezprostředního okolí v centru města Rokycan. Bližší specifikace je uvedena v soutěžních podmínkách.
ZADAVATEL INFORMUJE, ŽE SE JEDNÁ JIŽ O II. FÁZI SOUTĚŽE O NÁVRH A JE URČENA PRO ÚČASTNÍKY, KTEŘÍ BYLI VYZVÁNI DO II. FÁZE SOUTĚŽE O NÁVRH.
Místo plnění: Rokycany
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz)
Kontakt: Město Rokycany
Ing. Jiří Hlad
jiri.hlad@rokycany.cz
+420 371706150
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřená soutěž o návrh
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení návrhů: 11.09.2023 15:00
Datum zahájení: 21.03.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: