Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna - prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provoz datových sítí WAN Nejvyššího kontrolního úřadu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky je poskytování datových služeb pro zadavatele, tj. připojení zadavatele k internetu a propojení jeho sídla a deseti poboček datovým spojem podle další specifikace v zadávací dokumentaci
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jankovcova 2, 170 04 Praha 7
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace:
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 29. 08. 2011 11:30
Počátek běhu lhůt: