Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Ekonomický informační systém
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování ekonomicko-organizačního projektu, dodávka jednotného ekonomického informačního systému (dále jen "EIS"), provedené instalace tohoto systému, jeho nasazení do provozu, podpora provozu a další rozvoj EIS.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 16.12.2019 10:00
Datum pro předběžné nabídky: 31.01.2020 13:00
Datum předložení nabídky: 18.11.2020 14:00
Datum zahájení: 14.11.2019 11:31
Odpovědné zadávání: