Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Želenice - opakované řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky jsou práce a dodávky v souvislosti s obnovou veřejného osvětlení v obci Želenice, které spočívají v instalaci 157 kusů svítidel včetně řízení a 2 rozvaděče. Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné zakázky naleznete v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je realizována v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Dotačního programu EFEKT.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.e-tenders.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 01.10.2018 10:00
Datum zahájení: 27.08.2018 00:00