Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ROZŠÍŘENÍ BAZÉNU TACHOV – ETAPA VENKOVNÍ ČÁST, PROPOJENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE A SOLÁRNÍHO SYSTÉMU
Odesílatel Michaela Poremská
Organizace odesílatele QCM Administrace, s.r.o. [IČO: 29244919]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.07.2011 18:01:50
Předmět Výzva

Poskytujeme Vám výzvu k podání nabídky.