Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení POSKYTOVÁNÍ HLASOVÝCH A DATOVÝCH SLUŽEB
Odesílatel Lucie Schejbalová
Organizace odesílatele statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2011 10:35:11
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

1. Pro naplnění požadavku garance dostupnosti služby bude zadavateli stačit i Vámi uvedená informace o monitoringu sítě.

2. Zadavatel poskytuje svým zaměstnancům zaměstnanecký benefit ve formě možnosti využívat více než jednu SIM kartu za stejných tarifních podmínek, jaké platí pro tzv. "služební" SIM karty. Měsíční náklady těchto "benefitních" SIM karet jsou měsíčně strhávány příslušným zaměstnancům z jejich mzdy, a to bez dalšího navýšení. Zadavatel poskytne vítěznému uchazeči soupis všech SIM karet, rozdělený na "služební" a "benefitní". Z tohoto důvodu zadavatel potřebuje uvedené dvě faktury.

3. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání této veřejné zakázky je součástí přílohy této odpovědi.


Přílohy
- smlouva-centralni_zadavatel.doc (62.00 KB)

Původní zpráva

Datum 23.06.2011 14:35:52
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

1 . na straně 2 ZD v odstavci „Popis částí předmětu veřejné zakázky“ ve 4.odrážce požaduje Zadavatel „...garanci dostupnosti služby“.

Dovolujeme si upozornit Zadavatele že nemůžeme poskytnout takovouto garanci dostupnosti resp. SLA na mobilní služby (volání, datové přenos, atd.). Důvodem je fakt, že nelze ovlivnit různé vlivy působící na síť, jako jsou například nepředvídatelné povětrnostní a atmosférické vlivy, lokální přetíženost sítě v souvislosti s konáním různých masových akcí (shromáždění, sportovní a kulturní události apod.). Z těchto důvodu Telefónica (stejně jako ostatní mobilní operátoři), neposkytuje report dostupnosti služby, zpoždění, apod. Dovolujeme si tímto upozornit, že tento požadavek tedy nelze (obecně) v plné míře splnit.
Nicméně společnost Telefónica provádí své vlastní měření/testování/kontrolu své sítě na každodenní bázi. NMC (Network Management Center) monitoruje síť 24 hodin denně a zajišťuje tak maximální možnou dostupnost.


2. Uchazeč žádá Zadavatele o vysvětlení formulace zadávací dokumentace o fakturaci za služby dvěma souhrnnými fakturami „jednou za SIM karty organizace a druhou za ostatní SIM karty“. V této souvislosti upozorňuje, že podle stanoviska Českého telekomunikačního úřadu se každý subjekt, který dlouhodobě umožňuje užívání telekomunikačních služeb třetím osobám, uzavřel s nimi smlouvu a služby jim fakturuje, nachází v postavení poskytovatele telekomunikačních služeb a podléhá regulaci ze strany ČTÚ ve smyslu Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích."

3. Uchazeči si dovoluje požádat Zadavatele o poskytnutí Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání této veřejné zakázky. Děkuji