Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení POSKYTOVÁNÍ HLASOVÝCH A DATOVÝCH SLUŽEB
Odesílatel Lucie Schejbalová
Organizace odesílatele statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2011 14:45:52
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

DOTAZ:
K ZD bodu E) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle zákona 137/2006 Sb.
Přijme zadavatel na místo příslibu pojišťovny pojistný certifikát platný do 31.3.2012, s tím že poskytne čestné prohlášení, že bude kontinuálně uzavřen nový pojistný program, který bude platný po celou dobu plnění veřejné zakázky?

ODPOVĚĎ:
ANO, zadavatel přijme na místo příslibu pojišťovny pojistný certifikát platný do 31.3.2012 a zároveň čestné prohlášení.

Původní zpráva

Datum 21.06.2011 14:59:21
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

K ZD bodu E) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle zákona 137/2006 Sb.
Přijme zadavatel na místo příslibu pojišťovny pojistný certifikát platný do 31.3.2012, s tím že poskytne čestné prohlášení, že bude kontinuálně uzavřen nový pojistný program, který bude platný po celou dobu plnění veřejné zakázky?