Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro rok 2013
Odesílatel Tomáš Motal
Organizace odesílatele QCM Administrace, s.r.o. [IČO: 29244919]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.10.2012 14:49:13
Předmět Výzva

viz příloha


Přílohy
- Výzva k podání nabídek FINAL.docx (76.05 KB)